EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. je renomirani japanski proizovdjac centrifugalnih pumpi i postrojenja za prepumpavanje ciste i tehnicke vode. Za tržište Europe zadužene su dvije tvornice u Italiji kojima rukovodi japanski menadžment. Kompletna proizvodnja bazirana je na visokoj tehnologiji automatizacije i kontrole proizvoda. Iako je prozvodni program EBARA vecim dijelom fokusirana na veliko serijsku proizvodnju svaki proizvod pojedinacno se testira i kontrolira.

Proizvodni program EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.
Dodatne informacije na sajtu: www.ebara.it
GENERO PULS d.o.o.   |   Hrvatskog proljeća 34   |   10040 Zagreb   |   generopuls@gmail.com   |   tel/fax: +385 1 2984 259   |   GSM: +385 91 2991 228
Sva prava pridržana © 2014 GENERO PULS d.o.o.  Website made by pantagana.com